One For Israel

ONE FOR ISRAEL: Žid z Iránu prosil Ježiša, aby uzdravil jeho syna. (5)

Svedectvo iránskeho žida, ktorý uveril v Ježiša, no nikomu o tom nepovedal. Keď Ježiš uzdravil jeho syna, už viac o tom nedokázal mlčať.

ONE FOR ISRAEL: WOW! Židovský profesor zbadal vo videní Ježiša, a predsa sa rozhodol utiecť. Až kým…

Svedectvo židovského profesora, ktorý vo videní zbadal Ježiša, a po dlhom utekaní Ho prijal ako svojho Mesiáša, a tým tiež získal odpovede na svoje otázky.

ONE FOR ISRAEL: WOW! Tento Žid sa obrátil k Ježišovi a vysvetľuje dôvod tak, ako ste to nikdy predtým nepočuli! (1)

Svedectvo Žida, ktorý pri čítaní Nového zákona uveril, že Ježiš je Mesiáš, a pomohol priviesť ku viere v Ježiša aj svojho otca.

Scroll to top