• danielova generácia
  • DG 2014
  • DG 2015
  • DG 2016
  • DG 2017
  • DG 2018

Danielova Generácia 2018 | Timothy & Martin Poloha (1)

V tejto časti si môžete vypočuť chvály kapely Timothy a spoznať Martina Polohu, vedúceho dobrovoľníkov, ktorý odpovedá na neobvyklé otázky nášho moderátora.

Danielova Generácia 2018 | Timothy & Marián Kolník (2)

Vypočujte si chvály kapely Timothy spolu s prednáškou od Mariána Kolníka, ktorý rozpráva o tom, ako sa nechať premeniť, a tak byť darom pre druhého.

Danielova Generácia 2018 | Kapela Zion & Marián Kolník (3)

Vypočujte si chvály kapely Zion spolu s prednáškou od Mariána Kolníka, ktorý rozpráva o tom, čo sa deje po našej premene.

Danielova Generácia 2018 | Štefan Beňa & svedectvá (4)

V tejto časti si môžete vypočuť chvály Števa Beňu spolu so silnými svedectvami dobrovoľníkov o Božom konaní v ich životoch.

Danielova Generácia 2018 | BCC Worship & Marián Kaňuch (5)

Vypočujte si chvály kapely BCC Worship spolu so slovom od Mariána Kaňucha, ktorý rozpráva o tom, ako sa nechať premeniť, aby sme mohli premieňať ďalších.

Danielova Generácia 2018 | Bonfire & modlitby (6)

Pridajte sa ku chválam kapely Bonfire a ku modlitbám za rôzne oblasti vo vašom živote, ľudí a miesta, ktoré chcete, aby Boh priemieňal.

Danielova Generácia 2018 | ESPÉ & modlitby za tímy (7)

V tejto časti si môžete vypočuť chvály kapely ESPÉ a príhovorné modlitby vedúcich za všetky tímy, ktoré slúžia na CampFeste.

Danielova Generácia 2017 | Kapela Zion & Štefan Beňa (2)

Vypočujte si požehnané chvály kapely Zion a slovo od Števa Beňu o tom, či je v nás možná premena a ako sa nechať premieňať.

Danielova Generácia 2017 | Štefan Beňa s kapelou & Marian Lipovský (3)

V tejto časti si môžete vypočuť chvály Števa Beňu s kapelou a slovo od Mariana Lipovského, ako prebieha premena zvnútra von.

Danielova Generácia 2017 | Kapela Zion & Ján Buc (4)

Vypočujte si chvály kapely Zion a slovo od Jána Buca o tom, ako potrebujeme rásť v spoznávaní Boha v duchu a ako sa nechať premieňať skrze Božiu prítomnosť.

Danielova Generácia 2017 | Timothy & Zuzana Kostohryzová (5)

Vypočujte si chvály kapely Timothy spolu so slovom od Zuzany Kostohryzovej o prekážkach, ktoré môžu brániť premene v našom živote.

Danielova Generácia 2017 | ESPÉ & Vlastislav Beňa (6)

Vypočujte si požehnané chvály kapely ESPÉ a osobné svedectvá od Vlastislava Beňu, ako Boh môže premieňať okolie cez naše životy.