• SVEDECTVÁ
  • CF Svedectvá
  • CfaN Svedectvá
  • impulz
  • Modlitebná Evanjelizácia
  • NOVÁ DNA SVEDECTVÁ
  • One For Israel
  • Svedectvá LC
  • TWC SVEDECTVÁ

ONE FOR ISRAEL: Sam Nadler našiel odpovede na otázky o Bohu a holokauste na tom najneuveriteľnejšom mieste.

Sam Nadler bojoval vo Vietname, neskôr bol drogovým dílerom a cítil, ako sa za jeho dušu zvádza duchovný boj. Modlil sa za záchranu a Ježiš ho vyslobodil.

ONE FOR ISRAEL: Bola som príkladom Žida, ktorý nenávidel Izrael.

Svedectvo ženy, ktorá nenávidela Izrael, no po rozchode s priateľom začala mať úzkosti, a tak začala chodiť do zboru, kde po čase uverila v Ježiša.

ONE FOR ISRAEL: Hľadala som Boha v hinduizme a budhizme, no môj manžel ma prekvapil svojím objavom!

Svedectvo ženy, ktorá hľadala Boha v hinduizme a budhizme, no keď jej priateľ uveril v Ježiša a uvidela zázrak uzdravenia, uverila v Ježiša aj ona.

ONE FOR ISRAEL: Andrew Klavan – Svedectvo spisovateľa, ktorý trpel ťažkými depresiami (12)

Svedectvo spisovateľa, ktorý trpel ťažkými depresiami, chcel spáchať samovraždu, no Boh k nemu prehovoril a po modlitbe bol uzdravený.

ONE FOR ISRAEL: Môj otec mi povedal: „To, čo si urobil, je horšie, než to, čo urobil Adolf Hitler.“ (11)

Svedectvo muža, ako po prečítaní hebrejskej Biblie uveril, že Ježiš je Mesiáš, a postupne po dlhých rokoch uveril aj jeho otec.

ONE FOR ISRAEL: Čím hlbšie som sa ponárala do judaizmu, tým viac som si uvedomovala, že Ježiš je náš Mesiáš! (10)

Svedectvo ženy, ktorá sa snažila hlbšie spoznať Boha, a keď sa ponárala hlbšie do ortodoxného judaizmu, uvedomila si, že Ježiš je Mesiáš.

ONE FOR ISRAEL: Dr. Dauermann zistil, že Ježiš je cestou k pravému židovskému životu! (9)

Svedectvo muža, ktorý vyrastal na rozhraní židovského a kresťanského sveta. Ježiš začal skrze Bibliu k nemu prehovárať a tak Ho prijal ako svojho Mesiáša.

ONE FOR ISRAEL: Marty Goetz: „Ježiš nie je len nejaký mŕtvy muž na kríži! Je mojím Mesiášom!“ (8)

Svedectvo hudobníka, ktorý sa rozhodol zistiť, kto je Ježiš, keď v Neho uveril jeho kamarát. Mnohí sa za neho modlili až napokon uveril aj on.

ONE FOR ISRAEL: Vyrastal som ako žid, zmocnili sa ma temné sily, ale Ježiš ma zázračne uzdravil! (7)

Svedectvo muža, ktorý hľadal hlbší vzťah s Bohom, no prežíval duchovné útoky. Keď uveril v Ježiša, útoky prestali a bol slobodný.

ONE FOR ISRAEL: WOW! Židovská právnička a vedúca synagógy, ktorá uverila v Ježiša nadprirodzeným spôsobom! (6)

Svedectvo židovskej právničky a vedúcej synagógy, ktorá nadprirodzene zažila Ducha Svätého a uverila v Ježiša ako svojho Mesiáša.

ONE FOR ISRAEL: Žid z Iránu prosil Ježiša, aby uzdravil jeho syna. (5)

Svedectvo iránskeho žida, ktorý uveril v Ježiša, no nikomu o tom nepovedal. Keď Ježiš uzdravil jeho syna, už viac o tom nedokázal mlčať.

ONE FOR ISRAEL: WOW! Židovský profesor zbadal vo videní Ježiša, a predsa sa rozhodol utiecť. Až kým…

Svedectvo židovského profesora, ktorý vo videní zbadal Ježiša, a po dlhom utekaní Ho prijal ako svojho Mesiáša, a tým tiež získal odpovede na svoje otázky.