14:30 - 16:00 CAMPFEST Blok

16:00 - 17:10 TIMOTHY School

Séria 6

DNES: Michal Belanji

Vypočujte si príbeh Michala Belanjiho, ako ho Boh povolal stať sa farárom evanjelickej cirkvi a založiť cirkevnú materskú školu v Liptovskom Hrádku

DNES: Ján Holubčík

Vypočujte si príbeh Jána Holubčíka, ako ho Boh viedol do pozície riaditeľa festivalu Lumen a služby pastorácie a evanjelizácie mládeže.

DNES: Allan Bussard

Vypočujte si príbeh Allana Bussarda z Kanady, ako ho Boh povolal stať sa misionárom a riaditeľom nadácie Integra, čo je kresťanská rozvojová organizácia.

DNES: Vladimír Beregi

Vypočujte si príbeh Vladimíra Beregiho, ako ho Boh viedol do služby katolíckeho kňaza, ktorý je zodpovedný za ďalšie služby.

DNES: Miloš Paštrnák, Marcel Matava a Michal Belanji

Vypočujte si príbeh vzniku a vývoja služby Chvály Liptov, ktorý nám vyrozprávajú Miloš Paštrnák, Marcel Matava a Michal Belanji.

DNES: Ondrej Bradňanský

Vypočujte si príbeh Miloša Masarika, ako ho Boh povolal do služby kazateľa zboru Bratskej jednoty baptistov v Ružomberku.

DNES: Miloš Masarik

Vypočujte si príbeh Miloša Masarika, ako ho Boh povolal do služby kazateľa zboru Bratskej jednoty baptistov v Ružomberku.

DNES: Michal Zámkovský

Vypočujte si príbeh Michala Zámkovského, ako ho Boh povolal do kňažskej služby ku Redemptoristom v kláštore v Podolínci, kde sa venuje misijnej službe.

DNES: Michal Jílek

Vypočujte si príbeh Michala Jíleka, ako ho Boh povolal stať sa kazateľom zboru Bratskej jednoty baptistov v Liptovskom Mikuláši.

DNES: Ivana Čorbová

Vypočujte si príbeh Ivany Čorbovej, ako ju Boh viedol do pozície programovej koordinátorky v nádácii Integra, ktorá je kresťanskou rozvojou organizáciou

Scroll to top