SVEDECTVÁ

ONE FOR ISRAEL: Žid z Iránu prosil Ježiša, aby uzdravil jeho syna. (5)

Svedectvo iránskeho žida, ktorý uveril v Ježiša, no nikomu o tom nepovedal. Keď Ježiš uzdravil jeho syna, už viac o tom nedokázal mlčať.

ONE FOR ISRAEL: WOW! Židovský profesor zbadal vo videní Ježiša, a predsa sa rozhodol utiecť. Až kým…

Svedectvo židovského profesora, ktorý vo videní zbadal Ježiša, a po dlhom utekaní Ho prijal ako svojho Mesiáša, a tým tiež získal odpovede na svoje otázky.

ONE FOR ISRAEL: WOW! Tento Žid sa obrátil k Ježišovi a vysvetľuje dôvod tak, ako ste to nikdy predtým nepočuli! (1)

Svedectvo Žida, ktorý pri čítaní Nového zákona uveril, že Ježiš je Mesiáš, a pomohol priviesť ku viere v Ježiša aj svojho otca.

CampFest 2017 | Svedectvá | Premena

Ako BOH konal na CampFeste 2017?

CampFest 2016 | Svedectvá I.

Krátky dokument zachytávajúci atmosféru CampFestu 2016 v podobe svedectiev. Viac o festivale na: www.campfest.sk

CampFest 2014 | Svedectvá III.

Pozývame vás sledovať zostrih CampFestu 2014…

CampFest 2014 | Svedectvá II. | Jeremy Camp (USA)

Prinášame vám ďalšiu časť svedectiev z CampFestu 2014. V tejto časti vám prinášame veľmi silné osobné svedectvo Jeremyho Campa!

CampFest 2014 | Svedectvá I.

Pozývame vás sledovať zostrih CampFestu 2014…

SVEDECTVÁ NOVÁ DNA | Dagmar Humenská

Nová DNA ako škola života a miesto spoznávania Božej lásky.

Scroll to top