• DNES
  • Séria 1
  • Séria 2
  • Séria 3
  • Séria 4
  • Séria 5
  • Séria 6
  • Séria 7
  • Séria 8

DNES: Peter Štupák

Príbeh Petra Štupáka, ako ho Boh viedol stať sa vedúcim spoločenstva Marana Tha, ktoré je miestom modlitieb, evanjelizácie, chvál a formácie.

DNES: Peter Prištiak

Príbeh Petra Prištiaka, ako ho Boh povolal stať sa kazateľom zboru Cirkvi Bratskej v Hermanovciach nad Topľou.

DNES: Maruška Skonc

Príbeh Jána Vecana, ako ho Boh viedol spoluzaložiť organizáciu Spoločenstvo evanjelickej mládeže, kde sa venuje misijnej práci.

DNES: Ján Vecan

Príbeh Jána Vecana, ako ho Boh viedol spoluzaložiť organizáciu Spoločenstvo evanjelickej mládeže, kde sa venuje misijnej práci.

DNES: Hudson Jones

Príbeh Hudsona Jonesa, ako ho Boh viedol stať sa misionárom na Slovensku a venovať sa službe mládeži cez Exit Tour.

DNES: Ján Liba

Vypočujte si príbeh Jána Libu, ako ho Boh viedol stať sa pastorom zboru Apoštolskej cirkvi v Košiciach a tiež celoslovenským biskupom Apoštolskej cirkvi.

DNES: František Sochovič

Vypočujte si príbeh Františka Sochoviča, ako ho Boh viedol stať sa gréckokatolíckym kňazom a správcom farnosti Vyšný Orlík pri Svidníku.

DNES: Denisa Harčárová

Vypočujte si príbeh Denisy Harčárovej, ako ju Boh viedol stať sa vedúcou školy pre pracovníkov s mládežou pri tréningovom centre Kompas

DNES: Daniel Harčár

Vypočujte si príbeh Daniela Harčára, ako ho Boh viedol stať sa riaditeľom projektu Kecy Slovensko, ktorý organizuje konverzačné anglické tábory pre mládež.

DNES: Albína Beňová

Kresťanské poradenstvo sa snaží hľadať Božie riešenia pre problémy, cez ktoré ľudia prechádzajú, na základe modlitieb a Božieho Slova.

DNES: Vladimír a Martina Žákovci

Vypočujte si príbeh Martiny a Vladimíra Žákových, ako ich Boh povolal viesť zbor Otcov dom v Bratislave, ktorý je zborom Apoštolskej cirkvi.

DNES: Pavol Strežo

Vypočujte si príbeh Petra Pčolku, ako ho Boh povolal do služby Misie Filmom, ktorí vyrábajú voľne šíriteľné kresťanské videá rôzneho druhu.

Scroll to top