CHVÁLY

Konferencia Kresťanských Služobníkov | 2018 -Knafaim & SIMCHA (1)

Zaznam z konferencie: Radosť Pánova je mojou silou z KKS 2018.
– Messianské chvály SIMCHAT z KEMO Kyjev.

Awakening Slovakia 2016: LCH Live & Peter Lipták – Príď Tvoje Kráľovstvo, buď Tvoja vôľa (1)

Vypočujte si chvály LCH Live a slovo od Petra Liptáka na tému – Príď Tvoje Kráľovstvo, buď Tvoja vôľa – z Awakening Slovakia 2016.

Awakening Slovakia 2016: Hmla (2)

Vypočujte si skvelé chvály kapely Hmla z Awakening Slovakia 2016.

Awakening Slovakia 2016: BCC Worship (3)

Vypočujte si požehnané chvály kapely BCC Worship z Awakening Slovakia 2016.

Awakening Slovakia 2016: Godknows & Vlastislav Beňa – Božia svätosť (4)

Vypočujte si chvály kapely Godknows a slovo od Vlastislava Beňu o Božej svätosti, uctievaní a vízii pre Slovensko z Awakening Slovakia 2016.

Danielova Generácia 2016 | Dominka Gurbaľová & diskusia s Paštrnákovcami a Darulovcami (1)

Okrem skvelých chvál Dominiky Gurbaľovej si môžete vypočuť diskusiu s ľuďmi, ktorí na CampFeste prešli cez dobrovoľníctvo až ku vedúcim pozíciám

Danielova Generácia 2016 | Dominika Gurbaľová a Štefan Beňa (2)

Vypočujte si chvály Dominiky Gurbaľovej a slovo od Štefana Beňu na tému – Príď Kráľ.

Danielova Generácia 2016 | Kapela Zion a Vlastislav Beňa (3)

Vypočujte si chvály kapely Zion a podnetné slovo od Vlastislava Beňu na tému – Kráľovstvo.

Danielova Generácia 2016 | ESPÉ a Július Slovák (6)

Pripojte sa do chvál kapely ESPÉ a vypočujte si slovo od Júliusa Slováka, ktorý rozpráva o živote Božieho dieťaťa a Božej vôli v našom živote.

Danielova Generácia 2016 | Derech a príhovory vedúcich (7)

Pripojte sa k radostným chválam kapely Derech a vypočujte si príhovory vedúcich o tom, aký je Boh a čo to znamená ísť bojovať a postaviť sa za Kráľa.

Scroll to top